Fotos

Photographer's Note

the Council Tower, one of the city's symbols. This former fortification tower from the 14th century has been successively rebuilt over the years. The building nearby used to be the City Council's meetingplace; beneath it lies an access way between the Large Square and the Small Square.

Turnul Sfatului
P-ţa Mică 1
Program de vizitare: 08:00 - 20:00
Intrarea: 2 lei

Este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale oraşului Sibiu.
Are acest nume deoarece apăra poarta de intrare Ón cea de a doua incintă, situată Ón imediata apropiere a clădirii ce adăpostea primăria Sibiului, menţionată Ón documente la 1324 (Piaţa Mică nr. 31, azi refăcută). Edificiul actual este rezultatul mai multor faze de construcţii, fiind supraÓnălţat şi chiar Ónglobat unui grup de clădiri. Din construcţia iniţială s-a păstrat, probabil, doar nucleul ridicat p‚nă la Ónălţimea primului etaj. Datarea probabilă a turnului corespunde edificării celei de a II-a incinte fortificate, adică perioadei cuprinse Óntre 1224 şi 1241. őn forma iniţială nedepăşind mai mult de patru niveluri.
őn şanţul de apărare al acestei incinte, Ón urma unui sondaj arheologic, a fost descoperită o monedă din perioada de domnie a lui Andrei al II-lea (1205 - 1235).
Lucrări ample de reconstrucţie s-au efectuat Ón anii 1586 - 1588, după ce Ón 17 februarie 1585 s-au prăbuşit etajele superioare, surprinz‚nd-l printre dăr‚mături pe pictorul Johann David Ón timp ce zugrăvea bolta. După ce a fost reparat de mai multe ori Ón secolul al XVIII-lea, turnul a suportat intervenţii radicale Ón partea superioară. őn forma sa actuală, turnul se ridică pe Ónălţimea a şapte etaje retrase succesiv, av‚nd faţadele marcate prin deschideri Ónguste de forma unor metereze. La parter are o amplă trecere boltită. Al doilea tunel este practic pe sub casa din Piaţa Mare nr.2 şi a fost deschis Ón 1930.
Pe peretele sudic al turnului sunt Óncastrate reprezentările Ón relief de piatră a doi lei care se presupune ca fac parte din structura originală a turnului dat‚nd din sec. XIII. Accesul Ón interior este posibil printr-o uşă de mici dimensiuni, de unde, prin intermediul unei scări spiralate, se ajunge la etajele superioare. La penultimul etaj se poate observa mecanismul ceasului, iar ultimul etaj prezintă un punct de observaţie peste oraşul vechi.
Turnul a avut diverse intrebuinţări, de la depozit de cereale la punct de observaţie a incendiilor, de arest temporar sau chiar de muzeu de ştiinţe naturale la mijlocul sec. XVIII. őntre 1962 şi 1998, turnul a adăpostit o secţie a Muzeului Brukenthal de exponate medievale.

isabela_sor, albastrica, madredeus marcou esta nota como ķtil

Photo Information
Viewed: 1535
Points: 13
Discussions
Additional Photos by Adrian St (Adrian_S) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 185 W: 24 N: 194] (1179)
View More Pictures
explore TREKEARTH