Fotos

Photographer's NoteI am going to conclude my photos from the 35th General Assembly (GA) of the Evangelical Presbyterian Church with the moment before the opening of the first evening worship service. The choir is about to begin singing, some have already opened their music, some are in the process of opening their music.

Presbyterian polity is a method of church governance typified by the rule of assemblies of presbyters, or elders. Each local church is governed by a body of elected elders usually called the session or consistory, though other terms, such as church board, may apply. Groups of local churches are governed by a higher assembly of elders known as the presbytery or classis; presbyteries can be grouped into a synod, and Presbyteries, along with synods nationwide often join together in a general assembly. Some presbyterian churches, like the Evangelical Presbyterian Church, have no intermediate court between the presbytery and the general assembly. At any rate, in Presbyterian denominations, the General Assembly is the governing body of the whole church and the highest court of appeal in judicial matters.


T Eksi Üç Saniye

Evanjelik Prezbiteryen Kilisesi 35 Genel Kurulu (GK) fotoğraflarımı ilk akşam ibadetinin açılmadan önceki anındaki fotoğrafım ile sonuçlandıracağım. Koro söylemeye başlamak üzere, bazıları müziklerini açmışlar bile, bazıları açmak sürecindeler.

Prezbiteryen kurumsal yapısı prezbiter veya yaşlılar meclisleri tarafından yönetilmeyle belirgin bir kilise yönetim yöntemidir. Her yerel kilise, genellikle oturum veya kardinaller kurulu diye adlandırılan seçilmiş bir ihtiyarlar hayeti tarafından yönetilir, gerçi kilise kurulu gibi diğer terimler de geçerli olabilir. Yerel kiliseler grupları prezbiteri veya klassis olarak bilinen daha yüksek bir yaşlılar meclisi tarafından yönetilir; prezbiteriler bir sinod halinde gruplandırılmış olabilir ve prezbiteriler, çoğunlukla sinodlarla birlikte ülke çapında genel kurulda bir araya gelirler. Evanjelik Prezbiteryen Kilisesi gibi bazı prezbiteryen kiliselerde, prezbiteri ve genel kurul arasında ara oturum yoktur. Her neyse, Prezbiteryen mezheplerinde, Genel Kurul bütün kilise yönetim organı ve adli konularda temyiz için en üst oturumdur.

ChrisJ, pajaran, papagolf21, jhm marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1125
Points: 16
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7676 W: 302 N: 16535] (62547)
View More Pictures
explore TREKEARTH