Fotos

Photographer's Note

We finally walked all the way around and came to this final/first waiting room where banners from 2010 Lausanne Conference in Cape Town, South Africa are hung. These banners illustrating the six daily Congress themes were designed by a South African artist and beaded by rural craftsmen from Kwa-Zulu Natal Province, South Africa. The overarching theme of the Congress was “God in Christ reconciling the world to himself” (2 Corinthians 5:19). The blood of Jesus Christ through which this work of reconciliation was done is represented by the red stripe. Each day’s theme is portrayed through one Old Testament and one New Testament story (from left to right):

Day One: Truth - Making the case for the TRUTH of CHRIST in a Pluralistic, Globalized World {NT: Christ’s baptism (Matthew 3:16-17; John 1:32,34); OT: Moses and the burning bush (Exodus 3:5b, 6, 14a)}

Day Two: Reconciliation - Building the PEACE of CHRIST in our Divided and Broken World {NT: Christ’s crucifixion (Matthew 20:17-19a; John 1:29b; 3:16; 1 Corinthians 5:7b); OT: Abraham and Isaac (Genesis 22:7,8a; Isaiah 53:7b)}

Day Three: World Faiths - Bearing witness to the LOVE of CHRIST with People of Other Faiths {NT: Jesus and the Samaritan woman (John 4:10; John 4:35, 39, 41, 42); OT: Daniel in the lion’s den in Babylon (Daniel 1:3, 4, 8a; Daniel 6:20b)}

Day Four: Priorities - Discerning the WILL of CHRIST for 21st Century World Evangelization {NT: The disciples fishing (John 1:41, 42a; Luke 5:4, 10b); OT: Jonah (Jonah 1:1-2a, 3a, 15a, 17a, 3:1,2; 4:10a, 11)}

Day Five: Integrity - Calling the CHURCH of CHRIST back to Humility, Integrity and Simplicity {NT: Jesus washing the disciples’ feet (John 13:3-5a; 13:12b-15); OT: David and Bathsheba (2 Samuel 11:27b; 12:5b, 13a)}

Day Six: Partnership - Partnering in the BODY of CHRIST Toward a New Global Equilibrium {NT: Christ’s ascension and charge to the disciples (Matthew 28:18-20; Acts 1:8); OT: Ruth and Boaz (Ruth 1:16b, 4:13, 17b)}

Click here for a larger version of the main entry.
The workshop for this entry includes:
Heaven's Super Salesman: Another view from the Life and Ministry of Billy Graham section of the museum.


Cape Town Uzlaşma Flamaları

Sonunda tam bir daire yaptık ve Cape Town, Güney Afrika'da 2010 Lozan Konferansı'ndan afişlerin asıldığı bu son/ilk bekleme odasına geldik. Altı günlük Kongre temalarını gösteren bu pankartlar Güney Afrikalı bir sanatçı tarafından tasarlandı ve Güney Afrika'daki Kwa-Zulu Natal Eyaletinden taşra ustaları tarafından tasarlandı. Kongrenin kapsayıcı teması “Tanrı’nın Mesih'te dünyayı kendine bağlaması” idi (2 Korintliler 5:19). Bu uzlaşma işinin yapıldığı İsa Mesih'in kanı kırmızı şeritle temsil edilir. Her günün teması bir Eski Ahit ve bir Yeni Ahit hikayesiyle (soldan sağa) tasvir edilir:

Birinci Gün: Gerçek - Çoğulcu, Küreselleşmiş Bir Dünyada MESİH'in GERÇEĞİ için davayı gütmek {YA: Mesih'in vaftiz edilmesi (Matta 3: 16-17; Yuhanna 1: 32,34); EA: Musa ve yanan çalı (Çıkış 3: 5b, 6, 14a)}

İkinci Gün: Uzlaşma - Bölünmüş ve Kırık Dünyamızda MESİH BARIŞINI İnşa Etmek {YA: Mesih'in çarmıha gerilmesi (Matta 20: 17-19a; Yuhanna 1: 29b; 3:16; 1 Korintliler 5: 7b); EA: İbrahim ve İshak (Tekvin 22: 7,8a; İşaya 53: 7b)}

Üçüncü Gün: Dünya İnançları - Diğer İnançlardan İnsanlarla MESİH SEVGİSİNE tanıklık etmek {YA: İsa ve Samiriyeli kadın (Yuhanna 4:10; Yuhanna 4:35, 39, 41, 42); EA: Babil'de aslanın ininde Daniel (Daniel 1: 3, 4, 8a; Daniel 6: 20b)}

Dördüncü Gün: Öncelikler - 21. Yüzyıl Dünya Evangelizasyonu için MESİH'in İRADESİ’nin ayırt edilmesi {YA: Havariler balık tutuyor (Yuhanna 1:41, 42a; Luka 5: 4, 10b); EA: Yunus (Yunus 1: 1-2a, 3a, 15a, 17a, 3: 1,2; 4: 10a, 11)}

Beşinci Gün: Dürüstlük - MESİH KİLİSESİ’ni Alçakgönüllülük, Dürüstlük ve Basitliğe Geri Çağırmak {YA: İsa'nın öğrencilerin ayaklarını yıkamak (Yuhanna 13: 3-5a; 13: 12b-15); EA: David ve Batşiba (2 Samuel 11: 27b; 12: 5b, 13a)}

Altıncı Gün: Ortaklık - Yeni Bir Küresel Dengeye Doğru MESİH GÖVDESİ’nde Ortaklık Yapma {YA: Mesih'in yükselişi ve öğrencilere tembihi (Matta 28: 18-20; Elçilerin İşleri 1: 8); EA: Ruth ve Boaz (Ruth 1: 16b, 4:13, 17b)}

Ana girişin daha büyük bir sürümü için buraya tıklayın.
Bu girişin atölyesinin içeriği:
Cennetin Süper Satıcısı: Müzenin Billy Graham'ın Yaşam ve Hizmeti bölümünden bir başka görünüm.


Exif Data
Camera / Image Information
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D300S
Lens: TAMRON AF 16-300mm F3.5-6.3 Di II VC PZD B016N
Software: Adobe Photoshop 21.0 (Macintosh)
File Size: 1525 kb
Shot Information
Exposure Time: 1/20
F-Stop: f/3.5
ISO Speed Ratings: 3200
Focal length: 16.00 mm (in 35mm: 24.0 mm)
Date Taken: 2019-08-16 16:52
Metering Mode: Pattern
Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode

ikeharel, COSTANTINO, COSTANTINO, pajaran, papagolf21, Fis2, jhm, PiotrF marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 0
Points: 26
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7373 W: 302 N: 15958] (60143)
View More Pictures
explore TREKEARTH