Fotos

Photographer's NoteAfter we got off at the Gülhane stop, we walked past the entrance to the Proconsulate of Istanbul. This entrance was the Sublime Porte of the Ottoman Empire. Porte is French for "gate". When Sultan Suleiman the Magnificent sealed an alliance with King Francis I of France in 1536, the French diplomats walked through the monumental gate or Bab-ı Ali in order to reach the Vizierate of Istanbul, seat of the Sultan's government. French being the language of diplomacy, the French translation Sublime Porte (the adjective being unusually placed ahead of the word to emphasize its importance) was soon adopted in most other European languages, including English, to refer not only to the actual gate but as a metaphor for the Ottoman Empire or its government.

Babıali

Gülhane durağında indikten sonra, İstanbul valiliğinin girişinin önünden yürüdük. Bu giriş, Osmanlı İmparatorluğu'nda Babıali (İnglizce: Sublime Porte) idi. Porte "kapı"nın Fransızcasıdır. Kanuni Sultan Süleyman 1536 yılında Fransa Kralı I. Francis ile bir ittifak imzalandığı zaman, Fransız diplomatlar İstanbul Vezareti, Sultan'ın hükümetinin mevkiine, ulaşmak için anıtsal kapı veya Bab-ı Ali içinden yürüdüler. Fransızca diplomasinin dili olarak, Babıali’nin Fransızca çevirisi “Sublime Porte“ (sıfat önemini vurgulamak için alışılmadık hakde kelimenin öncesinde konuyor), sadece gerçek kapıya değil, Osmanlı İmparatorluğu ya da hükümeti için metafor olarak hemen aralarında İngilizce de olmak üzere diğer birçok Avrupa dillerinde kabul edildi.

danos, pajaran, papagolf21, kordinator, ikeharel, mirosu, PiotrF, ChrisJ marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1502
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7215 W: 301 N: 15624] (58830)
View More Pictures
explore TREKEARTH