Fotos

Photographer's NoteThe historical building of Sakıp Sabancı Museum had belonged to several high ranked pasha families and khedives (Egyptian governors) from 1848 until 1884. In 1884 it was purchased by the Ottoman Treasury on the orders of Sultan Abdülhamid II and presented as a gift to King Nicola I of Montenegro. For the next 30 years, the mansion served as a royal residence and embassy of Montenegro. In 1913, the Ottoman government repossessed it, which became home to the granddaughter of Sultan Mehmed V Reşad. After the proclamation of the Republic, Prince Mehmed Ali Hasan, grandson of Khedive İsmail Paşa, purchased the then derelict house and commissioned the architect Edouard de Nari to build the present house. However, it remained unused for many years until the elder sister of the Egyptian prince made it her home in 1944. In 1951 the Sabancı family purchased the mansion from Prince Iffet.

This is the chandelier over the main entrance of the historic mansion (which is now the exit from the museum). We are on the second floor and across the landing is the entrance to rooms where the Sabancıs’ collection of Qurans and calligraphy is displayed.


Avize

Sakıp Sabancı Müzesi’nin tarihi binası birkaç yüksek rütbeli paşa ailesi ve 1848 den 1884 yılına kadar hıdivlere (Mısır valilerine) aitti. 1884 yılında Sultan Abdülhamid II emriyle Osmanlı Hazinesi tarafından satın alınmış ve Karadağ Kralı Nicola I’e hediye olarak sunulmuştur. Ertesi 30 yıl, konak Karadağ’ın bir kraliyet ikametgahı ve elçiliği olarak görev yaptı. 1913 yılında, Osmanlı hükümeti, Sultan V. Mehmed Reşad torununa ikamethane olmak üzere, onu geri aldı. Cumhuriyetin ilanından sonra, Prens Mehmed Ali Hasan, Hıdiv İsmail Paşa'nın torunu, o zaman sahipsiz kalmış evi satın aldı ve mevcut binayı inşa etmek üzere mimar Edouard de Nari’yi görevlendirdi. Ancak, Mısır prensinin ablası onu 1944 yılında ikameti yapana kadar yıllardır kullanılmadan kaldı. Sabancı ailesi konağı Prens İffet’ten 1951 yılında satın aldı.

Bu (şimdi müze çıkışı olan) tarihi konağın ana girişi üzerindeki avizedir. Biz ikinci kattayız ve sahanlığın öbür tarafı Sabancıların Kur’an ve kaligrafi koleksiyonlarını sergileyen odaların girişidir.

pajaran, mirosu, jhm, ikeharel, aliabazari marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1394
Points: 24
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7804 W: 302 N: 16824] (63689)
View More Pictures
explore TREKEARTH