Fotos

Photographer's Note

Mehmet Akif Ersoy Parık'nın çevresinde Mehmet Akif Ersoy Evi , Taceddin Sultan Camii , Hacı Musa Camii ve Karacabey Tarihi Hamamı bulunmaktadır. Bu çevrenin düzenlenmesi yeni yapılmış olup hemen yanında tarihi evler olan Hamamönü Mahallesi'nin de restore çalışmaları büyük ölçüde bitmiştir. Bu çevrenin tarihi dokusu tekrar canlandırılarak güzel bir alan olmuştur.. Bu çevrenin düzenlenmesi yeni yapılmış olup hemen yanında tarihi evler olan Hamamönü Mahallesi'nin de restore çalışmaları büyük ölçüde bitmiştir. Bu çevrenin tarihi dokusu tekrar canlandırılarak güzel bir alan olmuştur.
Ankara'nın gezilmesi ve görülmesi tarihi yerleri arasındadır.
Taceddin Dergâhı, İstiklal Marşı'nın yazıldığı mekandır. Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadeleye katılmak için Ankara'ya geldiğinde ev bulmanın çok zor olduğundan dolayı Dergâhın şeyhi tarafından ikâmet etmesi için Mehmed Akif e tahsis edilmişti.

Burası Akif in dostlarını ağırladığı, ülke sorunlarının, sanatın ve Milli Mücadele ile ilgili konuların konuşulduğu, tartışıldığı ve bağımsızlık mücadelesinin odak noktalarından biridir. Bu açıdan da Taceddin Dergâh' ı önemli ve hatırlanması, korunması gereken bir mekandır.

Ancak Dergâh çok uzun yıllardır kendi kaderine terkedilmiş, bakımsız ve içinde sarhoşların barındığı bir yer olarak kaldı. İlk olarak 1968 yılında, Ankara Eski Valisi ve senatör Ömer Naci Bozkurt tarafından fark edilerek tamir ve tadilatı yapıldı.

Daha sonra, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Mehmed Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı' nın çabalarıyla Akif i anma günlerinin yapıldığı bir merkeze dönüştü.

Ancak bizzat Hacettepe Üniversitesi sit alanı olan bu bölgede kaçak yapılarla Dergâh' ın etrafını kuşattı. Mahkemede yıkım kararı alınmasına rağmen bu binalar yıkılamıyor.

Dergâh "Mehmed Akif Ersoy Evi" olarak hizmet veriyor.

Mehmet Akif Ersoy Evi yanında Taceddin Sultan Camii var.

Taceddin Sultan Camii, türbe, dergah, çeşme, ve hazireden oluşan küçük bir külliye.
Bina, ilk defa Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında Celvetiye Tarikatı için tekke olarak inşa edilmiş.
Sultan Abdülmecit (1839-1861) zamanında onarılmış ve bugünkü görünüşünü almış.
Şair Mehmet Akif Ersoy Ankara'ya döndüğünde Taceddin Dergahı bahçesinden ahşap bir kapı ile geçilen, iki katlı, ahşap, karkas çatılı, küçük bir yapıya yerleşmiş.
Bu çatı altında otururken yazdığı bir şiiri 21 Mart 1921 günü T.B.M.M. de İstiklal Marşı olarak kabul edilmiş.
Şair Mehmet Akif Ersoy Evi olarak bilinen bina da 1988 de onarılarak müze haline getirilmiş.

Caminin kuzey cephesinin batıya doğru devamında; camiye göre daha alçak olan türbenin kapısı ve onun iki yanında birer pencere bulunur. Kapıdan kare planlı ahşap tavanlı kare planlı bir alana girilir. Türbenin üstü küçük bağdadi kubbelidir. Döşemedeki bir açıklıktan cenazeliğe inilmektedir. Ahşap sandukalar yenidir. Eskileri ise kaybolmuştur. Kapısının üzerinde, iki sıra halinde dört satırlık talik kitabe bulunur. Ayrıca; türbenin, camiye açılan penceresinin üzerinde de bir kitabe vardır.
Asıl adı Taceddin İbrahim…; çok genç yaşta, 1500-1550 de, Anadolu’ya gelerek Üftade Dergahı’na katılır. Dürüstlüğü, doğruluğu ve sadakati ile bilinir. İstanbul medreselerinde ve Aziz Mahmud Hüdai Dergahı’nda eğitimini tamamlayarak, Ankara’ya gönderilir .Taceddin İbrahim’in; tasavvufi şiirleri vardır.

.................................................................................................

Mehmet Akif Ersoy House, Taceddin Sultan Mosque, Hajji Musa Mosque and Historical Karacabey Bath are located around Mehmet Akif Ersoy Park.
This arrangement of the environment was made new. Hamamönü historic homes in the neighborhood next to the restored work largely exhausted. Restoration works in historical houses next to Hamamönü were finished largely. The historical fabric of the environment in this place was revived again, and so beautiful area was generated.
This is one of must-see historic landmarks of Ankara.
Taceddin lodge is a place that the national anthem was written by Mehmet Akif Ersoy . He came to Ankara to participate in the National Struggle in the lodge because it is very difficult to find a house to be inhabited by a sheikh had been allocated for the Mehmed Akif .

Inn, serves as "Mehmet Akif Ersoy House"
Mosque of Sultan Mehmet is nex toAkif Ersoy House Taceddin

Taceddin Sultan Mosque, the tomb, dervish, a fountain, and a small complex of hazire
Building for the first time of Suleiman the Magnificent (1520-1566) was built as a lodge in time for Celvetiye Sect.
Abdulmejid Sultan (1839-1861) was repaired in time, and received its present appearance.
Dervish poet Mehmet Akif Ersoy Taceddin garden returned to Ankara passed through a wooden door, two-story, wood frame roof, settled in a small structure.
Parliament on March 21, 1921 This is a poem he wrote at home been recognized as the national anthem.
House building, also known as the poet Mehmet Akif Ersoy was restored in 1988 and has been converted into a museum.

Westward continuation of the north wall of the mosque, the mosque which is lower than the gate of the shrine, and he has two windows. Entered through the door area of a square a square wooden ceilings. Baghdadi small dome over the tomb. Are given for an opening in the flooring is the funeral. New in wooden coffins. The old ones were lost. Over the door bears an inscription in two lines suspend a four-line. Furthermore, the shrine, the mosque has an inscription on the drop-down window.
His real name is Abraham Taceddin ...; very young age, in 1500-1550, came to Anatolia Uftade attends lodge. Honesty, integrity and loyalty are known for. Education in the madrasas, and Aziz Mahmud Hüdai Dergah Istanbul completing sent to Ankara. Taceddin Abraham; wrote mystical poems.

Photo Information
Viewed: 2928
Points: 54
Discussions
  • None
Additional Photos by adnan gulberk (agulberk) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 590 W: 71 N: 618] (3794)
View More Pictures
explore TREKEARTH