Fotos

Photographer's Note

Selçuklular döneminde Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey (d.1240 , ö.1301), Türk devlet adamı.

Caca Bey, küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çekmiştir. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey medresesini yaptırmıştır. Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Caca Bey, bu öğretim kurumunda da Türk dilinde eğitim verilmesini sağlamıştır.
Yaşamı
Genç yaşında zekasını göstereren Caca Bey, kısa zamanda büyüklerin arasında yer almaya başladı. Mevlana yazdığı bir mektupta Caca Bey’in yeteneklerini ve başarılarına övgüde bulunmuş kendisiyle biraraya geldiği meclislerde de bu konuyu dile getirmiştir. Caca Bey, kendi idaresinde yaşamakta olan Hacı Bektaş Veli ile ilgilenmiş onu himaye etmiştir. Anadolu'da bir çok hayır kurumu yaptırmış; ayrıca cami, zaviye gibi pek çok kamusal yapının da onarımını yaptırmıştır. Caca bey, 1301 yılında Bizanslılarla karşı savaşırken ölmüştür. Cenazesi, Kırşehir’e getirilerek yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.

Caca Bey Medresesi
Kırşehir kent merkezinde bulunan medrese, Caca Bey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese olarak yaptırılmıştır. Türk bilim adamı Uluğ Bey’in Batı Türkistan’da kurduğu medrese ne ise, Caca Bey’in kurduğu bu bilim merkezi de aynı derecede öneme sahiptir. Birkaç kez onarılmış olup, minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında cıncıklı camii adı ile anılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kubbeli medrese yapı tipine dahildir. Minare yapının arka tarafına alınmıştır.

Döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu medresede kuyunun içindeki suya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.
Google Vikipedi

Eşsiz mimarisinin yanısıra, özellikle güneş sistemindeki gezegenleri sembolize eden iç kolonları, yapının dış cephesinde yer alan ve rokete benzeyen dış kolonları, rasat kuyusu, gözlem kulesi ve öğrenci odalarıyla dikkat çeken bu tarihi Medrese kesinlikle görülmesi gereken yerlerdem birisi.


.......................................................*******************************************************.......................................................

Kırşehir during the Seljuk Emir Keyhüsrev Nurettin Jibril Bin Cacabey (1240-1301), Turkish statesman.

Caca Bey, the young age of the era with superior abilities drew the attention of leading officials. Caca Bey built Medresseh viewed through the eyes of faculty Kirsehir period. Management jobs using Turkish-speaking and correspondence Turkish Caca Bey, the Turkish-language education in this academic institution granted.
Life
Caca Bey, showing the intelligence of a young age, soon began to take place between adults. Caca Bey's talents and accomplishments in a letter written by Mevlana praised the councils come together in this matter found itself expressed. Caca Bey, Haci Bektas Veli was interested in living in his own administration has been protecting him. Anatolia, built a lot of charity and also a mosque, and many other lodges in the repair of public buildings built. Caca Bey, died while fighting against the Byzantines in 1301. His funeral, was buried in the tomb next to the madrasa built by bringing Kirsehir.

Caca Bey Madrasa
Kirsehir madrasa in the heart of the city, Caca Bey, an observation in the years 1271-1272 by the house (observatory), and was built as a madrasa. Ulug Beg madrasah built by Turkish scientists what the West Turkistan, Caca Bey founded the science center also has the same degree of importance. Has been repaired several times, minaresindeki cıncıklı mosque among the people with the name because of the blue tiles became. The madrasa is built of cut stone is square in shape. Included the type of madrasa-domed structure. Minaret building was taken back.
Period of high school served as astronomy. The dome light and under the stars reflected in a well of water within the madrasa well studied, done research on them.
Google Vikipedi

Besides the unique architecture, particularly in the inner columns that symbolize the planets in the solar system, and the rocket-like structure in the outer columns of the exterior of the observation wells, observation tower and striking rooms in Cacabey Astronomy Madrasa which certainly one of the places to visit in Kırşehir.

Photo Information
Viewed: 5632
Points: 64
Discussions
  • None
Additional Photos by adnan gulberk (agulberk) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 590 W: 71 N: 618] (3794)
View More Pictures
explore TREKEARTH