Fotos

Photographer's NoteGallery 3 of the Tiled Pavilion Museum displays tiles and pottery from Iznik (modern name for Nicaea, derived from the same).

Late 15th - early 16th century was a new era for the workshops of İznik. The settlement of tile masters in Iznik and their communication with the Nakkashane (the atelier of the miniature and illumination artists) built in the Topkapı Palace by Sultan Mehmed II the Conqueror (1451-1481) accelerated the stylistic development. The central display window in this photo contains pottery from Iznik. The closest one to the lens is an oil lamp. This oil lamp, one of the highest quality examples of earthenware of the Ottoman era with the Islamic creed (Shahada) written on its neck was made for the Sokullu Mehmed Pasha Mosque (1571-1572) in Kadırga, İstanbul. Even from this distance, it is possible to observe the "coral red", the most apparent characteristic of the 16th century, on this artifact.


Salon 3

Çinili Köşk Müzesi’nin 3. Salonu İznik’ten (Nikea’nın modern ismi, ondan türetilmiş) gelen çini ve çömlekleri görüntüler.

Geç 15. - erken 16. yüzyıl İznik atölyeleri için yeni bir dönem oldu. Çini ustalarının İznik’te yerleşmeleri ve Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) Topkapı Sarayı’nda inşa ettiği Nakkashane (minyatür ve tezhip sanatçılarının atölyesi) ile iletişim üslup gelişimini hızlandırmıştır. Bu fotoğrafın merkezindeki vitrin İznik'ten çömlek içerir. Merceğe en yakın olanı bir kandildir. Boynunda İslami itikat (Şehadet) yazılı Osmanlı döneminin çanaklarının en kaliteli örneklerinden biriolan bu kandil Kadırga, İstanbul’da Sokollu Mehmet Paşa Camii (1571-1572) için yapıldı. Bu mesafeden bile, bu eser üzerinde "mercan kırmızısı"nı, 16. yüzyılın en belirgin özelliğini gözlemlemek mümkündür.

aliabazari, mirosu, jhm, pajaran, papagolf21, kordinator, fritzi007 marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1539
Points: 28
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7204 W: 301 N: 15593] (58703)
View More Pictures
explore TREKEARTH