Fotos

Photographer's NoteIt was a bit of a letdown when we got to the Archeology Museum. The main building, whose photos I was planning to take, was being restored. I snapped a shot, anyway, to document the process. Fortunately, most of the museum was open.

The Archeology Museum is one of the trio comprising Istanbul Archaeology Museums. The other two are the Museum of the Ancient Orient and the Museum of Islamic Art (in the Tiled Kiosk). The museum was founded as the Imperial Museum (Müze-i Hümayun) in 1869. The Imperial Museum consisted of archaeological artifacts collected until then and was exhibited in the Hagia Irene (Aya İrini) church. When the space in the Hagia Irene church became insufficient the construction of a new building came to the agenda. Due to financial constraints, a new building could not be constructed, but the Tiled Kiosk (Çinili Köşk), built in the era of Sultan Mehmed II the Conqueror, was transformed into a museum. Yet another museum building was needed in order to display the glorious artifacts such as the Alexander Sarcophagus, the Sarcophagus of the Crying Women, the Lycian Sarcophagus and the Sarcophagus of Tabnit brought to İstanbul after the Royal Necropolis excavations in Sidon, Lebanon led by Osman Hamdi Bey in 1887 and 1888. A new building, whose restoration we are observing in this photo, was constructed against the Tiled Kiosk by the then famous architect Alexander Vallaury on the request of Osman Hamdi Bey. It opened to visits on June 13, 1891. This day is still celebrated as Museum Day in Turkey.


Restorasyon

Arkeoloji Müzesi'ne vardığımızda biraz hayal kırıklığına uğradık. Fotoğraflarını çekmeyi planladığım ana bina restore ediliyordu. Süreci belgelemek için, yine de, bir tane çektim. Neyse ki, müzenin çoğu açıktı.

Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni oluşturan üçlüden biridir. Diğer ikisi Eski Şark Müzesi ve (Çinili Köşk içinde) İslam Eserleri Müzesidir. Müze 1869’da İmparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) olarak kuruldu. Imparatorluk Müzesi o zamana kadar toplanan arkeolojik eserler oluşuyordu ve Aya İrini (Aya İrini) kilisesinde sergilendi. Aya İrini kilisesindeki alan yetersiz kalınca yeni bir binanın inşaı gündeme geldi. Mali kısıtlar nedeniyle, yeni bir bina inşa edilemedi, ancak Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Çinili Köşk bir müze haline getirildi. İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahiti ve Osman Hamdi Bey liderliğinde 1887 ve 1888 yılında Sidon, Lübnan'daki Kraliyet Nekropolü kazılarından sonra İstanbul'a getirilen Tabnit Lahiti gibi görkemli eserler göstermek için yine başka bir müze binası gerekti. Bu fotoğrafta restorasyonunu gözlediğimiz yeni bina, Osman Hamdi Bey'in isteği üzerine daha sonra ünlü mimar Alexander Vallaury tarafından Çinili Köşk karşısında inşa edildi. Bu 13 Haziran 1891’de ziyarete açıldı. Bu gün Türkiye'de hala Müze Günü olarak kutlanmaktadır.

pajaran, papagolf21, kordinator, ikeharel marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 971
Points: 14
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7373 W: 302 N: 15958] (60143)
View More Pictures
explore TREKEARTH