Fotos

Photographer's Note

Bu Hac'dan ikinci fotoğrafım. Kabe; yüzyıllardır Müslümanların her gün beş vakit namazda yönlerini döndükleri yer... Her Müslümanın illaki görmek istediği yer... Hiç görmeyenin ve her görenin tekrar görmek istediği yer...
Mescidi Harem'in ikinci katından Kabe'nin Hacerülesved(siyah taş, doğu köşesi) köşesine yani tavafın başlangıç yerine Mimar Sinan'ın kubbeleri arasından bakış...
Ne zaman yapıldığı tam bilinmese de "Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev -mabed- Mekke'dedir (Al-i İmran 3/96) mealindeki ayet ile Hz. İbrahim'in Mekke'deki faaliyetleri ve haccı ilan etmesiyle ilgili ayetler (el-Hac 22/26-29), Kabe'nin Hz. İbrahim'den önce mevcut olduğuna işaret etmektedir.

Kelime olarak "Allah'a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri göğüsleme ve dinin özüyle temasa geçme" manasına gelen hac, terim olarak, Mekke'de bulunan Kabe'yi ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir. İslâm'ın beş esasından biri olan hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
Kur'ân-ı Kerim'de; "Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe'yi ziyaret etmeleri, Allâh'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" buyurulmuştur (Al-i İmran, 3/97). Hz. Peygamber de; "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allâh'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe'yi ziyaret etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır." buyurmuştur (Buharî, Îmân, 2; Müslim, Îmân, 5). Ayrıca hadislerinde haccın önemini ve yararlarını belirtmiş; nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.
Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman'ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman'ın bir daha haccetmesi gerekmez.

(http://www.diyanet.gov.tr/turkish/default.asp#)


In the Qur’an God says as follows: “And pilgrimage to the House is a duty to Allah for mankind, for all who are able to make the journey” (Al-i Imrân, 3/97). So, the Prophet Muhammad said: “Islam is built upon five (pillars): Testifying that none has the right to be worshipped except Almighty God and that Muhammad is the Messenger of God; establishing the Salat (formal prayer), paying the Zakat (alms giving), making Hajj (pilgrimage) to the House (Ka’ba) and fasting in the month of Ramadan.” (Bukhari, Iman 2; Muslim, Iman 5). Furthermore, the Prophet mentioned the importance and benefits of pilgrimage in his prophetic traditions, and showed how its rituals should be performed.

Hajj=pilgrimage;

The word “hajj” literally means to be directed, to intend, visit someone or a place many times. According to to Islamic terminology, it, after putting on seamless white sheets (ihram), implies the act of making wakfa (standing before Allah and performing a series of prayers and rituals at the Mount of Mercy) in Arafat, and of circumambulating the Ka’ba, and of observing the some other necessary devotions related to pilgrimage. It is one of the five fundamentals of Islam, and was prescribed in the 9th year of the Islamic calendar (Hijrah).
http://www.diyanet.gov.tr/english/sorular.asp?id=565

Photo Information
Viewed: 22920
Points: 196
Discussions
Additional Photos by ahmet gedikli (ahmetgedikli) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3405 W: 74 N: 2875] (25609)
View More Pictures
explore TREKEARTH