Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 9, Scene 5

This is a view of Hurva Synagogue in the Jewish Quarter of the Old City from Palm Sunday Road. This synagogue was founded in the early 18th century, but it was destroyed by Muslims a few years later in 1721. The plot lay in ruins for over 140 years and became known as the Ruin, or Hurva. In the early 1850s, with the British Government's willingness to use its increased influence at Istanbul as an outcome of the Crimean War, British ambassadors to the Sublime Porte secured the necessary firman to rebuild the synagogue in 1854. The Hurva Synagogue was designed and constructed under the supervision of Assad Effendi, the sultan's official architect and was finally dedicated in 1864.

On May 27, 1948, during the battle for the Old City, the Jordanian Army blew a gaping hole by placing a 200-litre barrel filled with explosives against the synagogue wall to drive Haganah fighters out of the synagogue. A short while after the Jordanian flag was raised on it, a huge explosion reduced the synagogue, together with the Etz Chaim Yeshiva attached to it, to rubble. The building was deliberately mined after the Arabs had captured the area. Another 57 Jewish sanctuaries were purposely and systematically destroyed by the Jordanians soon after their occupation of the Old City in 1948.

Following the Six-Day War, plans were mooted and designs sought for a new synagogue to be built at the site. Finally, the plan to rebuild the synagogue in its original 19th century style received approval by the Israeli government in 2000. Jerusalem architect Nahum Meltzer, who proposed rebuilding the synagogue in its original Ottoman format, was given the commission. The reconstructed Hurva was officially opened on March 15, 2010.


Hurva Sinagoğu
İsrail’e Önsözüm, Gün 9, Sahne 5

Bu Palmiye Pazar Yolu’ndan Eski Şehir Yahudi Mahallesi’nde Hurva Sinagoğu’nun bir görünümüdür. Bu sinagog 18. yüzyılın başlarında kuruldu, ama bir kaç yıl sonra 1721 yılında Müslümanlar tarafından tahrip edildi. Arsasında 140 yılın üzerinde kalıntıları yattı ve Ören veya Hurva olarak bilindi. 1850'li yılların başında, Kırım Savaşı’nın bir sonucu olarak İngiliz Hükümeti'nin İstanbul'da artan nüfuzunu kullanmak için istekliliği ile, İngiliz büyükelçileri Bâbıâli’den 1854 yılında sinagoğu yeniden oluşturmak için gerekli fermanı garantiledi. Hurva Sinagoğu padişahın resmi mimarı Esad Efendi gözetiminde tasarlandı ve inşa edildi ve nihayet 1864 yılında ithaf edildi.

27 Mayıs 1948 tarihinde, Eski Şehir savaşı sırasında, Ürdün Ordusu sinagogdan Haganah savaşçılarını dışarı sürmek üzere sinagog duvarına patlayıcılarla dolu bir 200 litrelik varil koyarak bir kocaman delik açtı. Üzerinde Ürdün bayrağının asılmasından kısa bir süre sonra büyük bir patlamayla ona bağlı Etz Chaim Yeshiva ile birlikte sinagog moloza çevrildi. Araplar bölgeyi ele geçirdikten sonra binaya kasıtlı mayın döşedi. Başka 57 Yahudi tapınağı bilerek ve sistematik olarak 1948 yılında Eski Şehir’i işgallerinin hemen ardından Ürdünlüler tarafından tahrip edildi.

Altı Gün Savaşı'nın ardından, yerinde yeni bir sinagog inşa etmek için planlar tartışıldı ve tasarımlar arandı. Son olarak, sinagoğu orijinal 19. yüzyıl tarzında yeniden inşa etmek için plan İsrail hükümeti tarafından 2000'de onay aldı. Sinagoğu özgün Osmanlı formatında yeniden inşa etmeyi öneren Yeriselamlı mimar Nahum Meltzer görevlendirildi. Hurva resmen 15 Mart 2010 tarihinde yeniden açıldı.

pajaran, papagolf21, ikeharel, PaulVDV, nikkitta, kordinator marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1867
Points: 24
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7486 W: 302 N: 16123] (60920)
View More Pictures
explore TREKEARTH