Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 8, Scene 8

The Dome of the Rock is a shrine located on the Temple Mount in the Old City of Jerusalem. It was initially completed in 691 CE at the order of Umayyad Caliph Abd al-Malik during the Second Fitna. The Dome of the Rock is one of the oldest works of Islamic architecture.

The site's significance stems from religious traditions regarding the rock which it encloses. The rock at the heart of the Dome is known as the Foundation Stone and bears great significance for Jews, Christians and Muslims. According to the sages of the Talmud, it was from this rock that the world was created, itself being the first part of the Earth to come into existence. This rock was the place mentioned in the Bible where Abraham fulfilled God's test to see if he would be willing to sacrifice his son Isaac. When King David purchased a threshing floor owned by Araunah the Jebusite, it is believed that it was upon this rock that he offered the sacrifice mentioned in Chronicles 21:15. Jews traditionally face it while praying, in the belief that it was the location of the Holy of Holies in the Temple.

In Islam, the Noble Sanctuary, where the Foundation Stone is located, is thought by commentators of the Qur'an to be the place to which the prophet Muhammad traveled in the Night Journey. According to Islamic belief, angels visited the site 2,000 years before the creation of Adam and Israfel, the angel of the trumpet, will sound his horn on Resurrection Day from this spot.


Kubbet-üs-Sahra
İsrail’e Önsözüm, Gün 8, Sahne 8

Kubbet-üs-Sahra Yeriselam’ın Eski Şehri içinde Tapınak Dağı’nda bulunan bir türbedir.İlk olarak İkinci Fitne sırasında Emevi Halifesi Abd al-Malik emriyle M. S. 691’de tamamlanmıştır. Kubbet-üs-Sahra İslam mimarisinin en eski eserlerinden biridir.

Konumun önemi kapsadığı kayayla ilgili dini geleneklerden kaynaklanıyor. Kubbe kalbindeki kaya Temel Taşı olarak bilinir ve Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Talmud'un bilgelerine göre, kendisi dünyanın ortaya çıkan ilk parçası olarak, Dünya'nın yaratıldığı kaya buydu. Bu kaya İbrahim’in oğlu İshak'ı kurban etmeye istekli olacağını görmek için Tanrı'nın sınavını verdiği İncil'de bahsedilen yerdi. Kral Davud Yevuslu Araunah’a ait bir harman zemini satın aldığı zaman, onun Tarihler 21:15’te belirtilen kurbanı sunmasının bu kayanın üzerine olduğuna inanılmaktadır. Onun Tapınağın Kutsallar Kutsalı yerinin olduğu inancıyla, Yahudiler dua ederken geleneksel olarak ona dönerler.

İslam'da, Muallak Taşı’nın bulunduğu Harem-üş Şerif, Kuran yorumcularının tarafından Hz. Muhammed’in isrâ gittiği yer olduğu düşünülmektedir. İslam inancına göre, melekler bu konumu Adem’in yaratılmasından 2,000 yıl önce ziyaret etti ve İsrafil, Sur'a meleği, Kıyamet Günü borusunu bu noktadan çalacak.

ikeharel, pajaran, PaulVDV, adores marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1685
Points: 30
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7687 W: 302 N: 16576] (62697)
View More Pictures
explore TREKEARTH