Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 7, Scene 9

The Jewish Quarter is one of the four traditional quarters of the Old City of Jerusalem (the other three being the Muslim Quarter, the Christian Quarter and the Armenian Quarter). It is a 116,000 square meter area and lies in the southeastern sector of the walled city.

During the Ottoman era, the Jewish quarter was located near the southwestern part of the Western Wall. The population of the quarter was not homogeneously Jewish; such a rule was neither desired by the Jewish inhabitants nor enforced by the Ottoman rulers. Whereas most residents of Jerusalem preferred to live near members of their own community in the 19th century, there were Muslims living in the Jewish Quarter and Jews living in the Muslim Quarter. Many Jews moved to the Muslim Quarter toward the end of the century due to intense overcrowding in the Jewish Quarter.

In 1948 during the Arab-Israeli War, its population of about 2,000 Jews was besieged, and forced to leave en masse. The Jewish Quarter remained under Jordanian occupation until the Six-Day War in June 1967. In April 1968, the Israeli government expropriated 129 dunams (about 32 acres) of land which had made up the Quarter before 1948. The quarter was rebuilt in keeping with the traditional standards of the dense urban fabric of the Old City. Residents of the quarter hold long-term leases from the Israel Lands Administration.

The Oil Press Art Gallery is located in a 1,500-year-old building at Hayehudim Street in the Jewish Quarter. As we were passing by it, someone was busy cleaning the entrance in preparation for its opening.


Hayehudim Sok. 33’te Temizlik
İsrail’e Önsözüm, Gün 7, Sahne 9

Yahudi Mahallesi Yeriselam’ın Eski Şehir’inin dört geleneksel mahallelerinden (diğer üçü Müslüman Mahallesi, Hıristiyan Mahallesi ve Ermeni Mahallesi) biridir. Bu 116,000 metrekarelik bir alandır ve surlu şehrin güneydoğu sektöründe yer alır.

Osmanlı döneminde, Yahudi Mahallesi Batı Duvarı’nın güneybatı kesiminde bulunurdu. Mahallenin nüfusu tamamen Yahudi değildi; böyle bir kural, ne Yahudi sakinleri tarafından istenmişti ne Osmanlı hükümdarları tarafından uygulanmıştı. Yeriselam’ın çoğu sakini 19. yüzyılda kendi toplumlarının üyelerine yakın yaşamayı tercih etse de, Müslümanlardan Yahudi Mahallesi'nde oturanlar ve Müslüman Mahallesi'nde yaşayan Yahudiler de vardı. Birçok Yahudi yüzyılın sonuna doğru Yahudi Mahallesi’nin yoğun kalabalığından dolayı Müslüman Mahallesi'ne taşındı.

1948 yılında Arap-İsrail Savaşı sırasında, yaklaşık 2 000 Yahudilik nüfusu kuşatıldı ve topluca terk etmek zorunda bırakıldı. Yahudi Mahallesi Haziran 1967'de Altı Gün Savaşı'na kadar Ürdün işgali altında kaldı. 1968 Nisanında İsrail hükümeti, 1948 Mahallesinin kapladığı 129 dönümlük (yaklaşık 13 hektar) araziyi kamulaştırdı. Mahalle Eski Şehir yoğun kent dokusunun geleneksel standartları doğrultusunda yeniden inşa edildi. Mahalle sakinleri İsrail Arsalar İdaresi’nden uzun vadeli kira kontratı tutarlar.

Yağ Presi Sanat Galerisi Yahudi Mahallesi Hayehudim Caddesi'nde 1 500 yıllık bir binada yer almaktadır. Biz geçerken, birisi açılış için hazırlık olarak girişinde temizlikle meşguldu.

danos, ikeharel, marabu61, fritzi007 marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 2298
Points: 20
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7460 W: 302 N: 16089] (60756)
View More Pictures
explore TREKEARTH