To ghost_man: raw

  • Canon Raw default ayarlari boyle, hemen hemen hic mudahale etmedim parlakligi dusurdum, standart netlik ayari disinda..