To ikeharel: ikeharel

  • Pozdrav.
    Stalno prolazim pored ograde, danas je privukla moju paznju.
    Paja.