To elkab: że co? że kto?

  • Janie? Ja - nie!!!

    Pozd. Jerzy