To wag: sevas

  • z kralovej skaly pod kralovou holou