The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To akimirka: Ačiū :D (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=960362)

hopeless 02-24-2019 02:16 PM

To akimirka: Ačiū :D
 
Labutis :D
Papulti ten vakare ir aš nenorėčiau. Išvažiavus iš miško gali pavienių namų pamatyti, žmonių irgi kažkiek yra.
Nenoriu paleisti tokios svetainės ;). Galvoju laikas nuo laiko ką nors čia įkelti. Kažkaip noris, kad ir kiti pamatytų pačios darytas nuotraukas. Kad duotų patarimų ir panašiai.
Tiesą pasakius, kai dariau griuvėsių nuotrauką buvo apėmęs nejaukumas. Norėjau, kad griuvėsiai matytųsi labiau, bet buvo taip nejauku, kad priėjau, padariau kelias nuotraukas ir sprukau uodegą pabrukusi :D. O paskui galvoju: "Kvailė! Kam tokia nuotrauka gali pasirodyti kažkuo patraukli". Bet džiugu, kad patiko. Ačiū už gražius žodžius :). Labai gera pasidaro, kai kažkas pamato tavo nuotraukoje daugiau nei paprastus griuvėsius.
Gero vakaro,
Kamilė


All times are GMT. The time now is 09:58 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.