The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   tedesse (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=552815)

s65 12-27-2007 11:25 PM

tedesse
 
Witam
brama przed Bazyliką i klasztorem cystersów w Mogile , wkleje Ci link z dużą ilością informacji o tym miejscu
http://mogila.krakow.webpark.pl/pliki/kosciol.htm
pozdrawiam Mariusz


All times are GMT. The time now is 09:04 PM.


Copyright Š 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.