The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ocskaymarci: Szia Marci, (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=701375)

bizsu 12-19-2008 08:56 PM

To ocskaymarci: Szia Marci,
 
Köszönöm a kritikát, hát majd elválik, hogy vagyok Jan. 8-án. A Pécsi Orvostudományi Egyetemre kell mennem, most ott fognak figyelni, mert a daganat, keveset , de nagyobb lett. Az ér számít jelenleg, ha az nagyobb veszélynek van kitéve, akkor lehet, hogy megpróbálnak megműteni. Utálom már ezt az egészet. Mindig azt hiszem, hogy jól vagyok, aztán egyszer csak jön a meglepi. De nem baj, most inkább az ünnepekkel törődjünk:) Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok neked, és kedves családodnak.
Pussz, Zsú


All times are GMT. The time now is 12:01 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.