The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Mishe: After the walk through the Louvre (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=138728)

Anastazija 09-22-2005 06:16 PM

To Mishe: After the walk through the Louvre
 
Bonjour Mishe,

Parketot ne se sekavam da krckase, sigurno e renoviran.

Razlikata od pred 20 godini e vo toa sto sega vlezot e staklena piramida i ima otvoreno poveke kata za da izlozat poveke.

Au revoir! :)
Anastazija


All times are GMT. The time now is 01:19 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.