The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To berek: Tşk. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=741277)

okahraman 04-17-2009 08:12 PM

To berek: Tşk.
 
Merhaba Burak;

evet kemaliye harikaydı gezinin diğer bölümüde Divriğide geçti yani süper bir gezi yaptık tam yeşillenmemiş oralar ama mayıstan sonra gidilirse her taraf harika olur eminin :)
yorum için teşekkürler

Önder Kahraman


All times are GMT. The time now is 03:06 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.