The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PaulVDV: posada / parador (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=972379)

BennyV 10-21-2021 03:52 PM

To PaulVDV: posada / parador
 
Zoals je schrijft: een parador is Spaans, een pousada is Portugees, maar in het Spaans bestaat ook het woord "posada", dat betekent zoiets als herberg, een oud woord voor hotel.

Onze "posada" ligt fantastisch in oud klooster in één van de "hangende huizen" aan de koof van Cuenca, heel mooi gerestaureerd, alle kamers verschlllend...en maar een fractie van de prijs van een parador. Anders wareb we er destijds als jonge rugzaktoeristen nooit beland. Ook nu betaalden we eigenlijk belachelijk weinig voor zo'n locatie. Een tip dus!

B.

PaulVDV 10-25-2021 09:24 PM

Bedankt Benny,


Ik was ook in één van de hangende huizen aan de kloof maar kan me niet herinneren dat er in één van die huizen een mogelijkheid tot logeren bestond.
Moet wel iets uniek geweest zijn!

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 10:55 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.