The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Albania (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=958076)

Bergenphotos 10-02-2018 05:54 PM

Albania
 
Hei, jeg ser absolutt poenget ditt. Jeg også er som regel klar på å ikke være dømmende og generaliserende, spesielt ikke etter bare noen dager i landet. Alle land har alle typer folk og forskjellene er i grunn ganske små. Jeg vil understreke at dette var mine opplevelser og skal på ingen måte være til hinder for folk som vil reise til regionen. Burde sikkert vært tydeligere på det. Jeg prøvde vel heller å få frem et poeng uten å ta meg tid til å utdype. Da fokuserer man på å gjøre poenget så tydelig som mulig.

For meg virket det som om organiseringen nærmest oppmuntret til denne typen virksomhet. Og da blir det fort slik, nesten uavhengig av hvor i verden man er. Skal gjøre teksten litt mer oppklarende.

holmertz 10-02-2018 06:45 PM

Det är okej Fredrik. Jag hoppas att jag inte sårade dig. Kanske är det så att när man blir äldre blir man mer respekterad och vänligare behandlad. Men jag minns också hur jag jag tyckte att människorna i en stad i östra Turkiet var väldigt otrevliga första gången jag var där, och jag var ung och oerfaren. Sedan var jag där flera gånger till under de följande åren och hade inga problem alls. Folk var hur trevliga som helst, så det är bara slumpen som avgör vilket intryck man får. Men du är ju verkligen inte oerfaren resenär.*:)
Hälsningar,
Gert

Bergenphotos 10-03-2018 06:17 PM

Hehe, det er bare bra at du setter meg på plass. Er helt enig i at teksten i utgangspunktet ikke fremsto særlig balansert. Det reflekterte nok ikke helt hva jeg ville formidle. Fint at du tør å være kritisk, det er jo nettopp det som får man til å reflektere. Setter veldig pris på det!


All times are GMT. The time now is 07:52 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.