The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To amazon: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=818796)

gezgin37 05-06-2010 08:12 PM

To amazon: :)
 
Bunu bir iltifat olarak kabul ettim.:)

Tesadüf ki akşam galerinde dolanıyordum. "urchins of the sea..." adlı fotoğrafına takıldım. İki satır yazayım dedim, nutkum bağlandı. "Sen manyak bir fotoğrafçısın...", arayıp bulamadığım yorum böyle birşeydi.

Seni tekrar sitede görmek ne güzel... En kısa zamanda tekrar dönmen dileği ile, sevgiler....


All times are GMT. The time now is 07:43 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.