The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PiotrF: Turecka Riwiera (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=975115)

emka 08-14-2022 02:31 PM

To PiotrF: Turecka Riwiera
 
Cześć,
Byłam na objazdówce (z Sigmą Travel) po Turcji, z Turecką Riwierą, Pamukkale i Kapadocją, ale to było w 1996 roku (jak byłam na plaży w Alanyi, to dowiedziałam sie o Noblu Szymborskiej, więc łatwo sprawdzić, kiedy to było). Wtedy nie miałam aparatu cyfrowego, kręciłam tylko wideo.
A ja mam w planie wycieczkę z r. i to nawet za 10 dni :).

Pozdrawiam serdecznie

MAłgorzata


All times are GMT. The time now is 12:02 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.