The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To swiatopelk777: Re (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=820765)

roodakroofka 05-20-2010 08:56 AM

To swiatopelk777: Re
 
Hej,
Ja trzymam kciuki, zeby wysoka fala na Wisle maksymalnie oslabla przed dotarciem do Warszawy. Juz wystarczajaco duzo szkod narobila. Obys mogl spokojnie dokumentowac architekture miasta zamiast siedziec z aparatem przy walach...
Pozdroofka!
Bogdan


All times are GMT. The time now is 07:30 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.