The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Anatolian: merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=369276)

noahsark 02-07-2007 12:14 AM

To Anatolian: merhaba
 
Merhaba Selahattin bey,

beğeniniz ve yorumlarınız için çok teşekkürler..Projenizde bu fotografımı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama tek şartım var..bana da bir adet gönderirseniz..:))

Selam ve saygıyla..


All times are GMT. The time now is 04:25 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.