The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To adalbert: alan (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=23641)

A-la-N 07-06-2004 01:42 AM

To adalbert: alan
 
no ja o tym wiem ale nie ma co sie oszukiwać. jezeli cos jest interesujące pokazuje - zreszta niebawem bedzie cała seria wec bedzie wiadomo co i jak:):) a kto bedzie chciał i tak przyjedzie i zobaczy wszytko na własne oczy - bieda tez ciągnie chyba bardziej niz bogactwo...

adalbert 07-06-2004 01:46 AM

Re: do adalbert: alan
 
no i jakich fotek mozna sie na tej biedzie nalykac :)

A-la-N 07-06-2004 01:55 AM

Re: do adalbert: alan
 
hehe ale spůrz jake sa fotki naprzykład na WPF reportaz to wojna i bieda. ja osobiscie chce biede np w indiach zbaczyc na własne oczy


All times are GMT. The time now is 09:03 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.