The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bostankorkulugu: =) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=808509)

CEREN2010 02-28-2010 12:39 PM

To bostankorkulugu: =)
 
Merhaba Korkut =)

Yorumun için çok teşekkür ederim. Balat' gidip enterasan bir kare çekmeden dönmek olmazdı...Farklı kültürlerin birleştiği çok değişik bir yer. Fotoğraf çekerken çok keyif aldım gerçekten...

İnfo kısmında da belirttiğim gibi henüz yeniyim=) O nedenle yer yer çok büyük , yer yer de ufak hatalar yapabiliyorum... Üst kısmı neden kesmediğimi ben de kendi kendime soruyorum =))) Sizlerin yorumları sayesinde ben de yavaş yavaş kendimi geliştiricem...

Yorumun için tekrar teşekkür ederim.

Tekrar görüşmek üzere=)

Ceren


All times are GMT. The time now is 05:49 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.