The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: Flagene (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=972403)

Tue 10-25-2021 05:48 PM

To holmertz: Flagene
 
Hej Gert,

Flagene er ordnet efter landenes navne på deres egne sprog, så det forklarer for eksempel at Eire, Ellas og España kommer lige efter Eesti. :-)

Hilsen,

Lars

holmertz 10-25-2021 06:03 PM

Tack Lars,
Det förklarar varför Suomi står bredvid Sverige. ;-)
Gert


All times are GMT. The time now is 01:04 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.