The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bostankorkulugu: Selam (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=535692)

bduman85 11-25-2007 03:40 PM

To bostankorkulugu: Selam
 
Korkut merhaba,
Bazen bazı fotograflarile ilgi detay vermekistemiyorum. Fakat maden sordun söyleyim. İstanbul'da bir ara çekime geldim burası da kanyon alış veriş merkezinin metro bağlantısı.... akşam eç bir vakitte insan trafigiin az olduğu bir zamanda çektim bu fotografı. Aslında TE'de genelde bu tarz kareleri pek yayınlamıyorum ama sanırım bundan sonra fırsat buldukça bu paylaşımları sizler ile yapapcağım. Selamlar ederim. Derya :)

bduman85 11-25-2007 03:41 PM

Re: To bostankorkulugu: Selam
 
Bu arada kardeşimin hesabından yazmışım bu notu. Yarın vakit bulabilirsem güzle fotolarınızın takibini yapacağım TE'den...


All times are GMT. The time now is 02:38 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.