The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To kdien: ..błękit (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=78388)

sixTL 03-02-2005 12:08 AM

To kdien: ..błękit
 
...witaj. Przedstawili¶my dwie wersje i dwa punkty widzenia. Ja czarno-biał± fotografię z dodatkiem sepii / gdyż "Szacownemu Grodowi to przystoi" - chocby w racji wieku. O błękicie nie ma co marzyć, wszak to mglisty poranek, więc te dwa zjawiska się wykluczaj± i nie występuj± wspólnie w przyrodzie. Natomist dla mnie mgła jest symbolem czego¶ miękkiego. Po wyostrzeniu przez Ciebie traci tę miękko¶ć, nie gniewj się powiem wprost - jest jak "żyletka" Ale dzieki za dobre słowo i przedstawienie swego punktu patrzenia. Pozdrawiam Artur


All times are GMT. The time now is 12:25 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.