The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To daddo: hvala (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=822448)

Kaligula 06-03-2010 02:22 PM

To daddo: hvala
 
Hvala puno na tipovima i savjetima. Fotkam više za svoju dusu, pa nisam bas upucen u tehnicke pojedinosti. Ali znas kako kazu kod nas: "Prvi macici se bacaju u vodu" :) Nadam se da ce vec sljedeca biti bolja...

U svakom slucaju, hvala puno ;)


All times are GMT. The time now is 01:37 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.