The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To umutlu101: merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=707299)

dumanica 01-08-2009 11:32 AM

To umutlu101: merhaba
 
Degerlendirme için çok teşekkür ederim.

Kaşın okur yazar kedileri o kadar çok ki. heran karşınıza çıkıyorlar ve size böylesi fotograflar çekme fırsatı tanıyorlar. Evet bu kış mevismi iin bir kaç yaz ve kaş fotografı ortama ayrı bir sıcaklık katacaktır. Vakit bulabilirsem bu önerinizi dikkate alacağım. Selamlar sevgiler Derya:)


All times are GMT. The time now is 04:33 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.