The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To umutlu101: hdr toning ve gercek hdr (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=856275)

xramm 05-02-2011 12:02 PM

To umutlu101: hdr toning ve gercek hdr
 
Bu taka nin konumu sebebiyle fazlaca geri gidemedigimden, ve genis aci efekti vurgulamak istedigimden boyle bisi yaptim.
Gercek HDR ,benim denemelerimde ayakla en az 5 kare cekebilirsen daha iyi sonuc veriyor amam ,seninde dedigin gibi ayarlar i zor, hemen bozulabiliyor..


All times are GMT. The time now is 08:22 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.