The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ophelcia: Dziękuję :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=782992)

kingurek 10-17-2009 09:40 PM

To ophelcia: Dziękuję :)
 
Hiiiiii dobre :) Dzięki za komentarz, bo skwitowała¶ nim idealnie moje przemy¶lenia jak wrzucałam tę fotkę. Miałam uczucia mieszane, bo jest straaaaaasznie prosta i wręcz nudna. Ot taka oklepana, standardowa kompozycja. Ale jest w niej co¶ co mnie osobi¶cie się podoba i dlatego byłam ciekawa jakie będzie zdanie innych na temat tej fotki :) Dzięki wielkie za komentarz, bo wszystkie s± mile widziane nawet te najbardziej krytyczne :)
Pozdrawiam :)


All times are GMT. The time now is 10:25 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.