The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Henryk_Bilor: kolory (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=334417)

highman 12-03-2006 11:33 AM

To Henryk_Bilor: kolory
 
Kolory tylko lekko ruszone jezeli chodzi o nasycenie, natomiast wiekszy efekt dalo przyciemnienie gornej czesci zdjecia - cos ala sztuczny filtr polowkowy.

Pzdr

Wojtek


All times are GMT. The time now is 05:49 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.