The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Tue: Onze kust (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=974066)

PaulVDV 04-19-2022 09:33 PM

To Tue: Onze kust
 
Wel bedankt Lars,


Nederland heeft uiteraard heel wat meer kust dan BelgiŽ.
Volgens mij ook veel meer en grotere duingebieden.

Langs de Belgische kust werd veel te veel gebouwd en is mooi natuurgebied reeds lang verloren gegaan.
Wie van plezier maken en eten en drinken houdt, zal zijn gading vinden aan de Belgische kust. Maar ik ga er liever eens buiten het seizoen naartoe dan in de drukke zomermaanden.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 11:02 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.