Fotos

Photographer's Note

Mardin museum
Mardin Head 1st Cumhuriyet Caddesi Ataturk statue next to the Field. Adjacent to the eastern side of the building into a museum of the Virgin Mary Church, according to the inscription of the closed buildings portalındaki, Patriarch of Antioch in 1895 by the Syriac Catholic Patriarch İgnatios Behnam Banni as has been done. Later, the military garrison, M.S.P. Provincial organization, cooperative building, health and police station is used as. Syriac Catholic Foundation purchased the building from the Ministry of Culture has decided to restore it in 1988 and in 1995 the building was opened to serve as a museum. This far from the old museum Artuklu Sultan by Sultan Jesus, 14 century was beginning to show activity in the Zinciriye Medresesi. New museum buildings have been completely cut from the limestone rock. The inner and outer vault, arches, fencing and decorations are unique in the column header.
Museum is three storeys: On the first floor; counseling location, conference, exhibition and recreational facilities, Second floor; ethnography exhibition hall, library and stores work; Issued on the third floor, some work in the excavation of Mound Girnevas, purchased the winning museum and the archaeological work in the administrative section of the exhibition includes the hall. Museum of the work; BC 4000, BC 7. century until the period of work. Archaeological salon in Old Bronze, Assyrian, Urartu, Greek, Persian, Hellenistic, Roman, Byzantine, Grand Seljuk, and Ottoman era Artuk inhabitants of tablets, cylinder and stamp seals, cult containers, figurine, jewelry, keramikler, gold, silver and copper coins, tear bottle and candle displays. In the ethnography hall and around Mardin, especially Midyat Silver District in processing specific examples of the elite as necklaces, earrings, bracelet, bangle, pediment, hair discrimination, as well as old clothes, swords, coffee (mırra) sets, bath goods, prayer beads and heating equipment and copper goods are exhibited.

Mardin Müzesi

Mardin Merkez 1. Cadde Cumhuriyet Alanı Atatürk heykeli yanındadır. Binanın doğu tarafına bitişik olan Meryem Ana Kilisesi'nin müzeye bakan kapalı portalindeki kitabeye göre bina, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından Süryani katolik patrikhanesi olarak yaptırılmıştır.

Daha sonraları askeri garnizon, M.S.P. İl teşkilatı, kooperatif binası, sağlık ocağı ve polis karakolu olarak kullanılmıştır.

Binayı Süryani Katolik Vakfı'ndan satın alan Kültür Bakanlığı 1988 yılında bunu restore etmeye karar vermiş ve 1995 yılında da bina müze olarak hizmete açılmıştır. Bu ana kadar eski müze Artuklu sultanlarından Sultan İsa tarafından, 14. yüzyıl başlarında yaptırılan Zinciriye Medresesinde faaliyet gösteriyordu.

Yeni müze binası tamamen kesme kalker taşından yapılmıştır. İç ve dıştaki tonoz, kemer, korkuluk ve sütun başlıklarında eşsiz süslemeler mevcuttur.
Müze üç katlıdır:

Birinci katta; danışma yeri, konferans, sergi ve dinlenme salonları,

İkinci katta; etnografya sergi salonu, kütüphane ve eser depoları;

Üçüncü katta ise Girnevas Höyük kazısında çıkarılan kimi eserlerle, satın alınarak müzeye kazandırılan arkeolojik eserlerin sergilendiği salonlar ve idari bölümler yer almaktadır.

Müzedeki eserler; M.Ö. 4000'den, M.Ö. 7. yüzyıla kadar olan döneme ait eserlerdir. Arkeolojik salonlarda Eski Tunç, Asur, Urartu, Grek, Pers, Hellenistik, Roma, Bizans, Büyük Selçuklu, Artuklular ve Osmanlı devirlerine ait tabletler, silindir ve damga mühürler, kült kapları, figürinler, metalden bızlar, takılar, keramikler, altın, gümüş ve bakır sikkeler, gözyaşı şişeleri ve kandiller sergilenmektedir.

Etnografya salonunda ise Mardin ve çevresine, bilhassa Midyat İlçesi'ne özgü gümüş işlemeciliğinin seçkin örnekleri olan kolyeler, küpe, bilezik, halhal, alınlık, saçlığın yanı sıra, eski giysiler, kılıçlar, kahve (mırra) takımları, hamam eşyaları, tespihler, ısınma araçları ve bakır eşyalar da sergilenmektedir.

Nobody marcou esta nota como útil

Photo Information
  • Copyright: fatih mehmet dursun (fmd) Silver Star Critiquer [C: 44 W: 1 N: 2] (264)
  • Genre: Pessoas
  • Medium: Cor
  • Date Taken: 2010-04-30
  • Exposição: f/10.0, 1/100 segundos
  • More Photo Info: view
  • Versão da Foto: Versão Original
  • Date Submitted: 2010-06-10 0:21
Viewed: 2016
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by fatih mehmet dursun (fmd) Silver Star Critiquer [C: 44 W: 1 N: 2] (264)
View More Pictures
explore TREKEARTH