Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 6, Scene 3

The walled city of Caesarea Maritima was built in the first century A.D. by Herod the Great, who named it to honor his patron, Augustus Caesar. Although the city was on a large body of water, the Mediterranean Sea, it lacked sources of fresh, drinking water, so it had to be imported. The source was Mt. Carmel's springs, almost 10 miles away. To bring it to the city, Herod built Roman-style aqueducts. The first aqueduct was built in the 1st C BC. Later, in the 2nd C AD it was expanded by the Romans. Much later, 2 more aqueducts were built, in the Crusaders period (12th Century A.D.) and during the Byzantine period.

The ruins of Caesarea Maritima are a few kilometers south of this spot. Here, we see an Israeli couple enjoying a picnic by the Mediterranean in one of the arches of the ancient aqueduct. Ike Harel has three other photos of this aqueduct at different places: Caesarea Aqueduct, Southwards View, Broken Edge, Caesarea Aqueduct and Arches of the Aqueduct.


Piknik
İsrail’e Önsözüm, Gün 6, Sahne 3

Surlarla çevrili Kayserya Maritima şehri, onu hamisi Augustus Caesar onuruna adlandıran Büyük Hirodes tarafından ilk yüzyılda inşa edilmiştir. Şehir büyük bir su kütlesi, Akdeniz, üzerinde olmasına rağmen, taze içme suyu kaynakları yoktu, bu yüzden suyu ithal etmek zorundaydı. Kaynağı neredeyse 10 km uzaklıkta Karmel Dağı pınarlarıydı. Suyu şehre getirmek için, Hirodes Roma tarzı su kemerleri inşa ettirdi. İlk kemerler M.Ö. 1. yy’da inşa edilmiştir. Daha sonra, MS 2. yy’da Romalılar tarafından genişletilmiştir. Çok daha sonra, 2 su kemeri daha Haçlılar döneminde (12. Yüzyıl) ve Bizans döneminde inşa edildi.

Kayserya Maritima kalıntıları bu noktadan birkaç kilometre güneyindedir. Burada, bir İsrailli çift antik su kemerinin yaylarının birinde Akdeniz kıyısında bir piknik keyfi yapıyor. Ike Harel’in farklı yerlerde bu su kemerinin diğer üç fotoğrafı var: Kayserya Kemeri, Güneye Görünüm, Kırık Kenar, Kayserya Su Kemeri ve Su Kemerinin Yayları.

papagolf21, ikeharel, jhm, jcpix, ourania, ChrisJ, nikkitta marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1948
Points: 32
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6719 W: 291 N: 14355] (53829)
View More Pictures
explore TREKEARTH