Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 4, Scene 3

This photo shows the high place (altar) in front of the gates of the city of Dan. In ancient Israel, at festival seasons, or to make or fulfill a vow, a person might journey to more famous sanctuaries at a distance from his home, but ordinarily offerings were made at the high place of his own town. However, the law in Deuteronomy 12:1-32 prohibits sacrifice at every place except the temple in Jerusalem. So, in 621 BC, King Josiah destroyed and desecrated the altars (high places) throughout his kingdom and forcibly removed their priests to Jerusalem, where they occupied an inferior rank in the temple ministry. The sign in front of the remains of this altar quotes II Kings 23:8 where this event is mentioned.

Now the tribe of Dan was not supposed to be here but by the Mediterranean sea. In the book of Joshua, we read that “The territory of their inheritance included: Zorah, Eshtaol, Ir Shemesh, Shaalabbin, Aijalon, Ithlah, Elon, Timnah, Ekron, Eltekeh, Gibbethon, Baalath, Jehud, Bene Berak, Gath Rimmon, Me Jarkon and Rakkon, with the area facing Joppa.“ (Josh. 19:41-46) However, it is noted in verse 47, “When the territory of the Danites was lost to them, they went up and attacked Leshem, took it, put it to the sword and occupied it. They settled in Leshem and named it Dan after their ancestor.“

The workshop (WS) contains a photo that shows the altar in context.


Dan’ın Yüksek Yeri
İsrail’e Önsözüm, Gün 4, Sahne 3

Bu fotoğraf Dan şehrinin kapılarının önündeki yüksek yeri (sunağı) gösterir. Eski İsrail'de, bayramlarda ya da yeminini yerine getirmek için bir kişi evine uzak daha ünlü mabetlere yolculuk ederdi, ama normalde adakları kendi şehrinin yüksek yerinde yapardı. Ancak, Tesniye 12:1-32’deki kanun Yeriselam’daki tapınağın dışında her yerde kurbanı yasaklamaktadır. Onun için, 621 M.Ö., Kral Josiah krallığı boyunca sunaklar (yüksek yerler) kutsal saymayarak yıktırdı ve oraların rahiplerini zorla tapınak hizmetinde bir alt rütbe alacakları Yeriselam’a kaldırdı. Bu sunağın kalıntıları önündeki işaret bu olayın bahsedildiği II Krallar 23:08’ı aktarır.

Şimdi Dan kabilesi burada değil ama Akdeniz tarafında olması gerekiyordu. : Joshua kitabında yazılıdır, “Onların miras bölgesi içerir: Sora, Eştaol, Ir Şemeş, Şaalabbin, Ayalon, Ithlah, Elon, Timnaya, Ekron, Eltekeh, Gibbetondan, Baalath, Yehud, Bene Berak, Gat Rimmon, Me Yarkon ve Rakkon, Coppa'ya bakan bölge ile.“ Ancak, ayet 47’de not edilir, “Danlılar topraklarını kayıp edince, onlar yukarı gidip Leşem’e saldırdılar, aldılar, kılıçtan geçirip işgal ettiler. Leşem’e yerleştiler ve atalarının ismi Dan adını verdiler." (Josh. 19:41-46)

Atölye (WS) sunağı bağlamında gösteren bir fotoğraf içeriyor.

seres76, ikeharel, jcpix, resat1972 marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1453
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7015 W: 300 N: 15057] (56678)
View More Pictures
explore TREKEARTH