Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 4, Scene 6

We are on the Banias Reserve, relatively close to Tel Dan. At the center of the reserve flows the Hermon River, one of the sources of the Jordan River. Water from the springs erupts from the rocks at the heart of the reserve, and is the source of the Hermon River. This is melted snow that seeps into the rocks down the slopes of Mount Hermon. When the water reaches the Banias region, it flows out and is collected in large pools, used by visitors for dipping and wading.

These springs are the northernmost source of any of the tributaries of the Jordan River, so they are considered the birthplace of the Jordan. Since the Jordan plays an important role in Judeo-Christian tradition, many visitors such as this lady pray, collect water (see WS photo) or just dip here (see other WS photo).


Ürdün’ün Doğum Yeri
İsrail’e Önsözüm, Gün 4, Sahne 6

Biz Tel Dan’a nispeten yakın Banias Koruma Alanı’ndayız. Koruma alanının merkezinde Ürdün Nehri'nin kaynaklarından biri olan Hermon Nehri akar. Koruma alanının kalbindeki pınarlarda su kayalardan fışkırır ve Hermon Nehri'nin kaynağıdır. Bu Hermon Dağı eteklerinden aşağı kayaların içine sızan erimiş kardır. Su Banias bölgesine ulaştığında, dışarı akar ve ziyaretçiler tarafından [ayakları] daldırma ve yürüme için kullanılan büyük havuzlarda toplanır.

Bu pınarlar Ürdün Nehri'nin kollarının hepsinin en kuzeydeki kaynağıdır, bu yüzden Ürdün’ün doğum yeri olarak kabul edilir. Ürdün Yahudi-Hıristiyan geleneğinde önemli bir rol oynadığından pek çok ziyaretçi burada bu bayan gibi dua eder, su toplar (WS fotoğrafına bakınız) ya da sadece [ayaklarını] sokar (diğer WS fotoğrafına bakınız).

holmertz, ikeharel, jcpix, abmdsudi marcou esta nota como útil

Photo Information
Viewed: 1400
Points: 16
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6808 W: 291 N: 14542] (54589)
View More Pictures
explore TREKEARTH