To G2G: hand of the master

  • Dag Gerard,
    De hand van de meester is in dit geval de hand van Lars. Hij is in het dagelijks leven ook meester en je kan op TE ook veel mooie foto's van zijn meesterhand vinden.
    groet Rob