To saxo042: tack

  • Hej och tack,
    Nej, det var inte svårt att hitta stället. Jag hade en mycket exakt platsangivelse som den förbannade TE-tekniken vägrade att ta emot. Ibland fungerar det, ibland är det omöjligt. Jag har snart tappat räkningen på alla buggar i det här systemet.
    Gert