To snunney: snunney

  • Pozdfrav.
    Bio sam sa mojim unukom na drugu obalu reke i setao, iskoristili smo lep zimski dan.
    Paja.
  • Beautiful