To Ocdong: Chào Ocdong.

  • Cảm ơn bạn đă xem ảnh của tôi.
    Trân trọng.
    DT.