The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Gustaw: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=466556)

mikeo 07-26-2007 04:15 PM

To Gustaw: :)
 
Heja, dzieki dzieki za mile slowa:) Co do krytyki to kazdy ma inne spojrzenie i swoja wizje tak wiec 1 zdjecie mozna obrobic na 1000 sposobow, ale zawsze fajnie popatrzec oczami innej osoby na ta sama rzecz...Ciesze sie ze sie podoba.

Pozdro


All times are GMT. The time now is 02:28 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.