The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mesutilgim: selam (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=921439)

ggb 05-02-2014 07:27 AM

To mesutilgim: selam
 
Selam Mesut Bey,

Yorumunuz ve düzeltme için teşekkürler. Daha anlatılacak çok hikayeler mevcut Bosna ile ilgili. Herkesin gidip görmesi gereken bir yer. Rehber Avrupa'nın Kudüs'ü tabirini kullanmıştı. Üç dine mensup insanlarını ve ibadethanelerini görebiliyorsunuz.

Selametle.

Gökhan.


All times are GMT. The time now is 01:09 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.