The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Mediterranean: Teşekkürler (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=769166)

tober 08-19-2009 01:24 AM

To Mediterranean: Teşekkürler
 
Çok teşekkürler Aynil Hanım. Aslında saat farkını da hesaba katarsanız burası 2 saat geri Türkiye'ye göre. Avantaj tabii. Fotoğrafı da birkaç saat önce çektim, tazeliği gitmeden yükleyeyim dedim :)


All times are GMT. The time now is 06:24 AM.


Copyright İ 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.